Nadace Moudrá cesta
Salvátorská 931/8
Staré Město, 110 00 Praha